Repertuar

Ze względu na to, że repertuar barokowy i klasyczny jest niezwykle rozbudowany i różnorodny, istnieje bardzo wiele możliwych wariantów programowych (również biorąc pod uwagę różne składy wykonawcze – sama orkiestra smyczkowa, orkiestra smyczkowa z towarzyszeniem instrumentów dętych, muzyka oratoryjna z udziałem jednego lub kilku wokalistów, chóru czy solisty-instrumentalisty). Mogą to być koncerty „tematyczne”, np. koncerty zbudowane wokół postaci danego kompozytora, koncerty pasyjne, jak również koncerty prezentujące jeden bądź kilka nurtów muzyki danego okresu (np. muzyka francuska z czasów Ludwika XIV, wirtuozowska muzyka włoskiego baroku etc.).
Koncerty są opatrzone autorskim komentarzem Zbigniewa Pilcha, który w interesujący sposób wprowadza słuchaczy w tajemnice i zakamarki prezentowanej muzyki, zwracając uwagę na ważne szczegóły oraz frapujące „smaczki” programu, co spotyka się zawsze z wielkim uznaniem publiczności.

Sturm und Drang – Burza i napór
J. Haydn – Symfonia d-moll nr 26 „Lamentatione”
J. M. Kraus – Symfonia c-moll
W. A. Mozart – Adagio i fuga c-moll KV 564
L. Boccherini – Symfonia d-moll „Casa del Diavolo”

„Eine kleine Nachtmusik”
W.A. Mozart – Eine Kleine Nachtmusik KV 525, Serenada Notturna KV 239, Serenada „Haffnerowska”
W programie koncertu znalazła się rozrywkowa twórczość najwybitniejszego klasyka – Wolfganga Amadeusa Mozarta – powstała w Salzburgu i Wiedniu. Jest to muzyka na piękne, wiosenne popołudnie, przywodząca na myśl XVIII-wieczne arystokratyczne uczty w pięknej scenerii pałacowej i parkowej.
Program może być wykorzystany w działaniach edukacyjnych: jako „Mała nocna serenada”.

Esterháza i Haydn
J. Haydn – Symfonia nr 6 „Poranek”, Symfonia nr 7 „Południe”, Symfonia nr 8 „Wieczór”

Współcześni koledzy Mozarta
M. Haydn – Symfonia G-dur z wstępnym Adagio Mozarta KV 444
J.B. Kleczyński – Koncert na skrzypce i obój
B. Galuppi – Concerto g-moll a quattro
J.M. Kraus – Symfonia c-moll

Muzyka pasyjna
J. Haydn – Siedem słów Chrystusa na krzyżu (wersja oratoryjna z aktorem)
Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska
J. Elsner – Symfonia C-dur op. 11
K. Lipiński – Uwertura D-dur
F. J. Dobrzyński – Symfonia B-dur

Światło z Północy
E. Grieg – Suita z czasów Holberga
B. Crussel – Symfonia koncertująca (cl, cr, fg)
J.M. Kraus – Symfonia cis-moll
J. Sibelius – Rakastava op. 14

Podróż do Paryża
J.F. Rebel – „Les Elements”
J. Haydn – Symfonia C-dur nr 82
J.Ph. Rameau – Suita z tragedii lirycznej „Les Boreades”
W.A. Mozart – Symfonia D-dur „Paryska” KV 297
Podróż do Londynu
W. Boyce – Symfonia g-moll nr 8
F. Janiewicz – Koncert skrzypcowy A-dur nr 3 (solo Z. Pilch)
J. P. Salomon – Romance na skrzypce i orkiestrę
J. Haydn – Symfonia D-dur nr 104 „Londyńska”

Podróż do Berlina
G. Benda – Uwertura do opery „Der Jahrmarkt”
C.Ph.E. Bach – Symfonia h-moll
F. Mendelssohn-Bartholdy – Konzertstück d-moll i f-moll na klarnet i bassethorn
J.G. Janitsch – Symfonia B-dur nr 3
C.Ph.E. Bach – Symfonia D-dur Wg 183

Podróż do Wiednia
A. Salieri – Symfonia „Il Giono onomastico”
G. Druschetzky – Koncert na trzy bassethorny
L.van Beethoven – Romance na skrzypce G-dur, F-dur (solo Z. Pilch)
C.D. von Dittersdorf – Symfonia wg „Metamorfoz” Owidiusza

Podróż do Drezna
Muzyka Dworu Sasko-Polskiego
J.G. Pisendel, F. Veracini, J.A. Hasse, D. Heinichen

Podróż do Amsterdamu
P. Hellendaal – Concerto grosso d-moll
P. Locatelli – Concerto da chiesa f-moll
C. van Wassenaer – Concerto Armonico nr 4 (użyte przez I. Strawińskiego w „Pulcinelli”)
J.W. Wilms – Symfonia d-moll op. 58
„Superprodukcja”
G.F. Händel – Opera „Serse” w wersji koncertowej

„Mieszczanin szlachcicem” Lully’ego na dworze Ludwika XIV
J.-B. Lully – muzyka do sztuki „Mieszczanin szlachcicem” LWV 43

Ze względu na to, że repertuar barokowy i klasyczny jest niezwykle rozbudowany i różnorodny, istnieje bardzo wiele możliwych wariantów programowych (również biorąc pod uwagę różne składy wykonawcze – sama orkiestra smyczkowa, orkiestra smyczkowa z towarzyszeniem instrumentów dętych, muzyka oratoryjna z udziałem jednego lub kilku wokalistów, chóru czy solisty-instrumentalisty). Mogą to być koncerty „tematyczne”, np. koncerty zbudowane wokół postaci danego kompozytora, koncerty pasyjne, jak również koncerty prezentujące jeden bądź kilka nurtów muzyki danego okresu (np. muzyka francuska z czasów Ludwika XIV, wirtuozowska muzyka włoskiego baroku etc.).

Koncerty są opatrzone autorskim komentarzem Zbigniewa Pilcha, który w interesujący sposób wprowadza słuchaczy w tajemnice i zakamarki prezentowanej muzyki, zwracając uwagę na ważne szczegóły oraz frapujące „smaczki” programu, co spotyka się zawsze z wielkim uznaniem publiczności.

Sturm und Drang – Burza i napór
J. Haydn Symfonia d-moll nr 26 „Lamentatione”
J.M. Kraus Symfonia c-moll
W.A. Mozart Adagio i fuga c-moll KV 564
L. Boccherini Symfonia d-moll „Casa del Diavolo”

Eine kleine Nachtmusik
W.A. Mozart Eine kleine Nachtmusik KV 525, Serenada notturna KV 239, Serenada „Haffnerowska” KV 250

W programie koncertu znalazła się rozrywkowa twórczość najwybitniejszego klasyka – Wolfganga Amadeusza Mozarta – powstała w Salzburgu i Wiedniu. Jest to muzyka na piękne, wiosenne popołudnie, przywodząca na myśl XVIII-wieczne arystokratyczne uczty w cudownej pałacowej i parkowej scenerii. Program może być wykorzystany w działaniach edukacyjnych: jako „Mała nocna serenada”.

Esterháza i Haydn
J. Haydn Symfonia nr 6 „Poranek”, Symfonia nr 7 „Południe”, Symfonia nr 8 „Wieczór”

Współcześni koledzy Mozarta
M. Haydn Symfonia G-dur z wstępnym Adagio W.A. Mozarta KV 444
J.B. Kleczyński Koncert na skrzypce i obój
B. Galuppi Concerto g-moll a quattro
J.M. Kraus Symfonia c-moll

Muzyka pasyjna
J. Haydn Siedem słów Chrystusa na krzyżu (wersja oratoryjna z aktorem)

Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska
J. Elsner Symfonia C-dur op. 11
K. Lipiński Uwertura D-dur
F.I. Dobrzyński Symfonia B-dur

Światło z Północy
E. Grieg Suita z czasów Holberga
B. Crussel Sinfonia Concertante
J.M. Kraus Symfonia cis-moll
J. Sibelius Rakastava op. 14

Podróż do Paryża
J.F. Rebel Les elements
J. Haydn Symfonia C-dur nr 82
J.Ph. Rameau Suita z tragedii lirycznej „Les Boreades”
W.A. Mozart Symfonia D-dur KV 297 „Paryska”

Podróż do Londynu
W. Boyce Symfonia g-moll nr 8
F. Janiewicz III Koncert skrzypcowy A-dur (solo Z. Pilch)
J.P. Salomon Romance na skrzypce i orkiestrę
J. Haydn Symfonia D-dur nr 104 „Londyńska”

Podróż do Berlina
G. Benda Uwertura do opery Der Jahrmarkt
C.Ph.E. Bach Symfonia h-moll Wq 182
F. Mendelssohn Bartholdy Konzertstück d-moll i f-moll na klarnet i bassethorn
J.G. Janitsch Symfonia B-dur nr 3
C.Ph.E. Bach Symfonia D-dur Wq 183

Podróż do Wiednia
A. Salieri Symfonia „Il giorno onomastico”
G. Druschetzky Koncert na trzy bassethorny
L. van Beethoven Romance na skrzypce G-dur i F-dur (solo Z. Pilch)
C.D. von Dittersdorf Symfonia wg „Metamorfoz” Owidiusza

Podróż do Drezna – muzyka dworu sasko-polskiego
J.G. Pisendel, F. Veracini, J.A. Hasse, D. Heinichen

Podróż do Amsterdamu
P. Hellendaal Concerto grosso d-moll
P. Locatelli Concerto da chiesa f-moll
C. van Wassenaer Concerto armonico nr 4 (użyte przez I. Strawińskiego w Pulcinelli)
J.W. Wilms Symfonia d-moll op. 58

„Superprodukcja”: G.F. Haendel Serse – opera w wersji koncertowej

Mieszczanin szlachcicem Lully’ego na dworze Ludwika XIV
J.-B. Lully – muzyka do sztuki Mieszczanin szlachcicem LWV 43

Muzyka napisana w 1670 roku do słynnej komedii Moliera Mieszczanin szlachciem.
W oryginalnej wersji dialogom na scenie towarzyszyła pełna orkiestra: 24 Skrzypków Króla (Les Vingt-quatre Violons du Roy) łącznie z instrumentami dętymi i perkusją. Sposób prezentacji sztuki upodabniało ją do opery. Podczas koncertu zespół wykona suitę utworów tanecznych i instrumentalnych zawartych w komedii Mieszczanin szlachciem w sposób bardzo zbliżony do tego, jak ta muzyka brzmiała za czasów Lully’ego, Moliera i króla Ludwika XIV. Tradycyjnemu historycznemu instrumentarium (oczywiście z perkusją) towarzyszyć może para tancerzy, która zaprezentuje pochodzące z baroku, oryginalne tańce, których choreografia opracowana została na podstawie oryginalnych, XVII-wiecznych zapisów.

Viva Vivaldi
A. Vivaldi
Koncert skrzypcowy nr 1 E-dur „Wiosna” RV 269
Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll „Lato” RV 315
Koncert skrzypcowy nr 3 F-dur „Jesień” RV 293
Koncert skrzypcowy nr 4 f-moll „Zima” RV 297
Koncert skrzypcowy nr 5 Es-dur „Burza na morzu” RV 253
Koncert skrzypcowy nr 6 C-dur „Przyjemność” RV 180

Najchętniej słuchane i wykonywane koncerty ze zbioru Il cimento dell’armonia e dell’inventione Antonia Vivaldiego czyli Wiosna, Lato, Jesień, Zima, La tempesta oraz Il piacere. Zaprezentowane zostaną zgodnie z historyczną praktyką wykonawczą, w pełni ukazując pełen temperamentu styl komponowania włoskiego geniusza. To doskonale skomponowana, wielobarwna muzyka programowa przedstawiająca odgłosy natury, odgłosy różnych zwierząt, a także dźwięki bitwy czy burzy. Po prostu Cztery pory roku.
Program może być wykorzystany w działaniach edukacyjnych jako Cztery pory roku.

 

Zbigniew Pilch ma w repertuarze także liczne recitale na skrzypce solo

Zbigniew Pilch - repertuar
Zbigniew Pilch - repertuar 2